Vrátenie tovaru
Je možné zakúpený tovar vrátiť?

Samozrejme. Ak chcete zakúpený tovar vrátiť bez udania dôvodu zo zákona tak môžete učiniť v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Držte sa prosím týchto krokov na vrátenie a reklamáciu tovaru v internetovom obchode DJMESS.sk

 • Vyplňte Formulár na vrátenie a reklamáciu tovaru.
 • Tovar, ktorý chcete vrátiť dajte spoločne s formulárom na vrátenie a reklamáciu tovaru do sáčku / škatule, v ktorom / ktorej ste dostali objednaný tovar. Upozorňujem, že formulár na vrátenie a reklamáciu tovaru spolu s originálnym dokladom o zaplatení musí byť vždy priložený k tovaru!
 • Kontaktujte prosím spoločnosť Slovak Parcel Service na telefónnom čísle 16 877 (spoplatnené miestnou sadzbou) aby kuriér prišiel vyzdvihnúť tovar.
 • Pokiaľ Vami objednaný tovar bol uhradený prostredníctvom dobierky, uistite sa, že ste vo formulári uviedli aj číslo účtu pre prípadné finančné náhrady za vrátenie tovaru.
 • Nezabudnite si vyhotoviť a uschovať kópiu faktúry a formulára na vrátenie a reklamáciu tovaru.

Budem musieť zaplatiť za vrátenie tovaru?

Náklady na vrátenie tovaru v Slovenskej republike sú 5,00 € s DPH. Pre Českú republiku sú náklady na vrátenie tovaru 11,00 € s DPH. Táto suma sa odpočíta z peňazí, ktoré Vám vrátim.

Budem informovaný/á o tom, že vrátenie môjho tovaru bolo spracované?

 • Hneď ako obdržím Vami vrátený tovar na sklad, pošlem Vám e-mailom oznámenie o vrátení tovaru, v ktorom potvrdím prijatie balíka.
 • Vrátenie peňazí môže trvať do 14 pracovných dní, kým sa finančné prostriedky objavia na Vašom výpise z účtu.

Stratil/a som formulár na vrátenie a reklamáciu tovaru, ako postupovať ďalej?

Ak ste stratili formulár na vrátenie a reklamáciu tovaru, môžete si ho stiahnuť a vytlačiť tu.

Podmienky vrátenia a reklamácie tovaru

Pri vrátení alebo reklamovaní nepoužitého tovaru je nutné dodržať tieto podmienky:

 • Tovar musí byť nepoškodený
 • Tovar nesmie byť použitý
 • Tovar musí byť kompletný
 • Tovaru nesmie byť odobraná ceduľka ani iný sprievodný materiál
 • Spoločne s tovarom dodajte správne vyplnený formulár na vrátenie a reklamáciu tovaru a originálny doklad o zaplatení.
 • Na tovar, ktorý nám zašlete nesmie byť vystavená žiadna dobierková suma! V opačnom prípade Vašu zásielku nepreberiem.

Pri reklamácii je treba dbať na tieto skutočnosti:

 • Vady musia byť uplatnené u predávajúceho bez zbytočného odkladu
 • Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním
 • Reklamovaný tovar nesmie byť silne znečistený, plesnivý, mokrý, silne zapáchajúci
 • Takýto tovar sa nebude brať do reklamačného konania.
 • Za reklamáciu sa nepovažujú mechanické zásahy do tovaru.
 • Údržba tovaru musí prebiehať v súlade so štítkom na danom produkte (čistiace, žehliace a sušiace postupy alebo zákazy).

Nezabúdajte, že tovar sa musí používať v súlade s účelom použitia:

 • Bežecká obuv nesmie byť používaná na futbal, halové športy, tenis, vysokohorskú turistiku a iné športové či turistické aktivity, na ktoré nie je určená.
 • Fitness obuv nesmie byť používaná na aktivity mimo fitness a nemôže byť používaná pre halový futbal (k tomuto účelu existuje špeciálna futbalová sálová obuv) alebo iné loptové hry.
 • Outdoorová obuv nesmie byť používaná na športové účely – futbal, tenis, halové športy a im podobné.
 • Obuv nesmie byť praná v práčke
 • Tašky nesmú byť preťažované a musí byť zabránené odieraniu pri nosení o ostré predmety (spony, pracky na opasku, kovové ozdoby na oblečení atď.)

Kam mám odoslať tovar, ktorý chcem vrátiť alebo reklamovať?

Adresu nájdete na predtlačnom Formulári na vrátenie a reklamáciu tovaru, ktorý ste dostali vo svojej zásielke, alebo priamo pod textom.

B & B spol. s r.o.
Kollárova 288/13
911 01 Trenčín
Slovenská republika