Most High RecordsToto nezávislé nahrávacie štúdio a vydavateľstvo bolo založené v roku 2008 odkedy sa venuje výhradne vydávaniu MIX CD’s, nahrávaniu vokálov a masteringu. Jeho sídlo je v Trenčíne (Sovenská republika) a jeho zakladateľom je Denis Masár (Dj MeSs, Ghetto Youths Sound). Od jeho vzniku ubehla len krátka doba, ale rýchlosť a kvalita akou napreduje je značná. Hlavným artiklom a pýchou tohto vydavateľstva je séria MIX CD’s s názvom SOCARATION, ktorú pravidelne pripravuje Dj MeSs (Ghetto Youths Sound). Medzi iným toto vydavateľstvo reprezentuje séria MOST HIGH MIXTAPE’s a DJ’s, ktorí sa na ňom podieľajú: Dj MeSs, Dj Simple Sample a Dj Young J (Ghetto Youths Sound). „Most High Records“ ma široký záber, ale vždy reprezentuje karibskú hudbu a úzko spolupracuje so zahraničnými, ako aj domácimi interpretmi, ktorí obohacujú jeho nosiče. Za zmienku určite stojí úzka spolupráca so slovenským producentom a interpretom Moem z A.M.O., ktorý produkoval celý RISING TO THE TOP MIXTAPE a je taktiež hlavným dizajnérom „Most High Records“, keďže väčšina bookletov je práve jeho tvorba. Na domácej scéne je „Most High Records“ vôbec prvým vydavateľstvom, ktoré sa venuje žánru ako REGGAE, DANCEHALL, SOCA, MOOMBAHTON a úspešne reprezentuje to najlepšie zo slovenskej scény aj v zahraničí. Zaujímavosťou je, že všetky tituly ktoré, toto vydavateľstvo vydalo sú k dispozícii zadarmo a do dnešného dňa má na konte veľmi slušný počet stiahnutí! „Most High je Most High“

Most High Studio 2008

Most High Studio 2014

This independent recording studio and label has been founded in year 2008 and ever since is dealing exclusively with producing of Mix CD`s, recording vocals and mastering. Its headquarters are situated in Trenčín (Slovak Republic / SLOVAKIA) and the found is Denis Masár (Dj MeSs, Ghetto Youths Sound). Only short time has passed since the beginning, yet the speed and quality of progress is of great deal. The main article and pride of this label is the series of Mix CD`s called SOCARATION, which is regularly prepared by Dj MeSs (Ghetto Youths Sound). Along the rest this label is presented by the Most High Mixtape`s series and DJ`s concerned: Dj MeSs, Dj Simple Sample a Dj Young J (Ghetto Youths Sound). „Most High Records“ has a large scope, always representing Caribbean music and closely cooperating with foreign, as well as domestic interprets, enriching their music. Mentionable is definitely the cooperation with Slovak producer and interpret Moe from A.M.O., which has produced the whole RISING TO THE TOP MIXTAPE and is the main designer of „Most High Records“ as well, since the most of the booklets are of his produce. For the local scene, Most High Records’s the first label producing mainly genres of REGGAE, DANCEHALL, SOCA, MOOMBAHTON and successfully representing the best from slovak musical scene in the countries abroad. Interestingly, all titles produced by this label have been always downloadable for free and up to the time they have had a great deal of downloads! „Most High is Most High“

Most High Studio 2008

Most High Studio 2014