DUTTY VYBZDUTTY VYBZ. Dve slová, ktoré vystihujú tak mnoho! Predstavte si party. Nepatrí k nej aj hudba a tanec? Bezpochyby! Tancom vyjadrujeme pocity, ktoré v nás hudba vyvoláva. Samozrejme, nie je ľahké vyjadriť svoj pocit, ak sa na parties cítite nepríjemne, nepáči sa Vám prostredie a hudobná produkcia nie je pre Vás ideálna. Práve tomu sa DUTTY VYBZ snaží vyhnúť a ponúka tak svojim návštevníkom to najlepšie, čo môžu vo svojom okolí očakávať.

Parties, odohrávajúce sa pod záštitou Most High Records, sľubujú noci strávené vždy v príjemnom prostredí štýlových podnikov, ktoré hostia to najlepšie zo slovenskej ako aj zahraničnej hudobnej scény. Keďže DUTTY VYBZ parties sú najlepšie afro-karibské parties, žánrovo sa špecializujú hlavne na hudobné štýly ako reggae, dancehall, soca, afrosoca a afrobeat, pričom obohacujú svoje zameranie o latino, merengue, kizombu, zouk, cumbiu, coupé décalé, moombahton, future dancehall a mnoho ďalšieho.

Okrem spomínaných parties, Most High Records zastrešuje aj DUTTY VYBZ tanečné workshopy, na ktorých vás vedú tie najlepšie lektorky a lektori. V nepravidelných termínoch máte preto možnosť zdokonaliť svoje pohyby a na parties tak ukázať, ako sa viete hýbať. Tanečné workshopy sa, rovnako ako parties, uberajú hlavne dancehallovým smerom, avšak nevynechávame ani reggaeton, salsu, bachatu, karibské tance, hip-hop, alebo azonto.

Tí, ktorí DUTTY VYBZ poznáte, sami najlepšie viete, že za kvalitou sa prísť oplatí! A tí z vás, ktorí ešte nevedia, čo je dobré, príďte ochutnať! Tešíme sa na vás!

DUTTY VYBZ. Two words that describe so much! Imagine a party. Does it not include also music and dance? Sure, it does! By dance we express emotions evoked by music. Of course, it is not easy to express one´s emotions, if you feel uncomfortable at the party, you do not like the place and you do not find the music production ideal either. This is exactly what the DUTTY VYBZ tries to avoid and it offers visitors the best of what they can get locally.

Parties that take place under the auspices of the Most High Records, promise the nights always spent in a delightful environment of stylish venues that host the best of the Slovak and international music scene. As DUTTY VYBZ parties are the best Afro-Caribbean parties, in terms of genres they specialise in musical styles as Reggae, Dancehall, Soca, Afro Soca, Afrobeat and enriching their focus in Latino, Merengue, Kizomba, Zouk, Cumbia, Coupe Decale, Future Dancehall and many others.

Apart from the parties above, the Most High Records covers also the DUTTY VYBZ dance workshops, where you are trained by the best female and male teachers. On the irregular dates you have an opportunity to improve your body movements and then show at the parties, how you can dance. Like the parties workshops wend their way towards dancehall, however, we do not leave out reggaeton, salsa, bachata, Caribbean dances, hip-hop or azonto.

Those of you, who are familiar with the DUTTY VYBZ know that quality is worth following! And those of you, who still do not know what the good is, come and experience it! We look to you forward to you!